درباره ما

درباره ما

 

شرکت توسعه تجارت مشکات از سال ۱۴۰۰ فعالیت رسمی خود را با شماره ثبت ۵۷۹۵۸۱ در حوزه های گوناگون بازرگانی و نمایشگاهی آغاز نموده است.

این شرکت در حوزه صادرات و واردات و همچنین برگزاری رویدادهای نمایشگاهی و همایش ها در حال فعالیت می باشد.